Gegužė

Dėl 2009 metų Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-37 dalinio pakeitimo

Dėl pritarimo Kretingos socialinių paslaugų centro 2008 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-51 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ dalinio pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedai

Biudžeto įvykdymo ataskaitos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo“ dalinio pakeitimo

Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007 - 2013 metų projektų sąrašui

Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko 2008 m. vadovo ataskaitos

Priedas

Dėl Uab „Kretingos turgus“ 2008 m. vadovo ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-372 panaikinimo

Dėl Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos, Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos, Kretingos rajono Darbėnų ir Kartenos vidurinių mokyklų, Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos bei Kretingos vaikų ugdymo centro nuostatų pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-119 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Aiškinamojo rašto priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-16 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-338 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo

Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-75 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ panaikinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-82 papildymo

Dėl Kretingos rajono 2007 - 2013 m. plėtros plano papildymo

Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo

Priedas

Dėl adresų formavimo savivaldybės teritorijoje priemonių plano tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-52 dalinio pakeitimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl leidimo rengti žemės sklypų Vydmantų k., Kretingos r., detalųjį planą

Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Tūbausių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pritarimo žemės sklypų Pryšmančių k., Kretingos r., tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, nustatytų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-01 sprendimu Nr. T2-326 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu, keitimui

Dėl detaliojo plano Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys