Vasaris

2009 m. vasario 12 d. tarybos posėdžiui pateikti sprendimų projektai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero išrinkimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Dėl Juozo Mažeikos atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų

2009 m. vasario 26 d. tarybos posėdžiui pateikti sprendimų projektai

Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimo Nr. T2 – 17 ,,Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl kompiuterio panaudos

Dėl Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos pradinio ugdymo klasių prijungimo prie Kretingos vaikų ugdymo centro

Dėl Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos Raguviškių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo

Dėl Kalniškių, Laukžemės ir Rūdaičių pagrindinių mokyklų reorganizavimo

Aiškinamasis raštas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ papildymo ir pakeitimo

Priedai

Dėl Kretingos rajono Kultūros centro 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Veiklos ataskaita

Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2008 metų veiklos ataskaitos ir 2009 veiklos programos tvirtinimo

2008 metų veiklos ataskaita

2009 metų veiklos programa

Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2008 metų veiklos ataskaitų ir 2009 metų veiklos plano tvirtinimo

2008 metų veiklos ataskaitos

2009 metų veiklos programa

Dėl Kretingos muziejaus 2008 metų veiklos ataskaitų ir 2009 metų veiklos plano tvirtinimo

2008 metų veiklos ataskaitos

2009 metų veiklos programa

Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Dėl mokyklos patalpų su ūkiniu pastatu, malkine, ½ dalimi lauko tualeto ir ¼ dalimi kiemo statinių Budrių k., Kretingos r., išbraukimo iš rajono privatizavimo objektų sąrašo

Dėl darbo užmokesčio nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2009 metų mokymo prioritetų nustatymo

Dėl 2009 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo

Dėl projekto „Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto žmonėms dienos veiklos centro padalinyje Salantuose“

Dėl 2009 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo

Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

Aiškinamasis raštas

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo

Priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

 

Aiškinamasis raštas

1 lentelė

2 lentelė

3 lentelė

4 lentelė

Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo

Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo įgyvendinti savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas bei kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų punktų pripažinimo netekusiais galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo Kretingos rajone organizacinio komiteto tvirtinimo” dalinio pakeitimo

Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos rajone, panaudos

Dėl seniūnijų 2009 metų veiklos programų tvirtinimo

Veiklos programos

Darbėnų seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Imbarės seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Kartenos seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Kretingos miesto seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Kretingos seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Kūlupėnų seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Salantų seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Žalgirio seniūnija

Aiškinamasis raštas

Veiklos programa

Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2008 metų statistinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl savivaldybės turto panaudos

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“

Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo

Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo