Vasaris

2009 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimai  

2009 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero išrinkimo“

 

2009 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Juozo Mažeikos atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“

 

2009 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“

 
2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimai  

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“

 1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

14 1 9

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl seniūnijų 2009 metų veiklos programų tvirtinimo“

Darbėnų seniūnijos veiklos programa

Imbarės seniūnijos veiklos programa

Kartenos seniūnijos veiklos programa

Kretingos miesto seniūnijos veiklos programa

Kretingos seniūnijos veiklos programa

Kūlupėnų seniūnijos veiklos programa

Salantų seniūnijos veiklos programa

Žalgirio seniūnijos veiklos programa

23 0 1

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

23 0 1

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2008 metų statistinės veiklos ataskaitos tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Kretingos muziejaus 2008 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2008 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl 2009 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl 2009 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo“

23 0 1

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl vietinės rinkliavos“

24 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

14 4 5

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo“

17 0 3

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008- 01-31 sprendimo Nr. T2-17 ,,Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir papildymo“

13 1 9

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos pradinio ugdymo klasių prijungimo prie Kretingos vaikų ugdymo centro“

18 0 3

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kalniškių, Laukžemės ir Rūdaičių pagrindinių mokyklų reorganizavimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

13 4 5

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos Raguviškių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo“

18 0 3

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ papildymo ir pakeitimo“

Priedai

19 0 1

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2009 metų mokymo prioritetų nustatymo“

21 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl mokyklos patalpų su ūkiniu pastatu, malkine, ½ dalimi lauko tualeto ir ¼ dalimi kiemo statinių Budrių k., Kretingos r., išbraukimo iš rajono privatizavimo objektų sąrašo“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl projekto „Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto žmonėms dienos veiklos centro padalinyje Salantuose“

18 0 1

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl kompiuterio panaudos“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos rajone, panaudos“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo Kretingos rajone organizacinio komiteto tvirtinimo” dalinio pakeitimo“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl savivaldybės administracijos Direktoriaus paskyrimo įgyvendinti savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas bei kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų punktų pripažinimo netekusiais galios“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

18 1 1

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“

20 0 0

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“

12 2 5

2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“

16 0 3

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė