Sausis

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Valerijono Kubiliaus atleidimo iš einamų pareigų“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų I pusmečio darbo plano tvirtinimo“

Priedas

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos ir asignavimų paskirstymo kriterijų aprašo patvirtinimo“

Priedas

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei 2009 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero fondo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl įgaliojimų suteikimo švietimo skyriaus vedėjui“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl detaliojo plano Malūno g. 4A, Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl detaliojo plano Penkininkų g., Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl detaliojo plano Laukų g., Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų sąrašų tvirtinimo“

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 4

Priedas 5

Priedas 6

Priedas 7

Priedas 8

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“

Priedas

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr. T2 - 119 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, licencijų galiojimo sustabdymo, licencijų galiojimo sustabdymo ir licencijų panaikinimo taisyklių bei tabako gaminių pardavimo ir vartojimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo ir dalies patirtų sąnaudų kompensavimo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-360 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo“ 1.1, 1.2, 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl projekto „Darbėnų vidurinės mokyklos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl įpareigojimo viešojo pirkimo komisijai“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (butą)“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl leidimo parduoti ūkinį pastatą ir klėtį“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl kompiuterių perdavimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl negyvenamųjų patalpų Klibių kaime, Kretingos rajone, panaudos“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl įgaliojimo tvirtinti Kretingos rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacinį testą“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 pakeitimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2–243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo dalinio pakeitimo“ panaikinimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T2-274 ir 2008-09-25 sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-338 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2008 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“

2009 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl važiavimo išlaidų gydytojams, slaugytojams, kultūros ir meno darbuotojams bei socialiniams darbuotojams kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“