Pieno gamybos kvotų dokumentų pateikimo terminų atmintinė

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Pateikimo terminas
1. K1 Pranešimas apie pieno supirkėjo, atsakingo už apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą, surinkimą, pakeitimą Per penkias darbo dienas po sutarties su kitu supirkėju sudarymo
2. K2 Paraiška kvotai iš bendrojo rezervo gauti Terminas nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu
3. K2P Paraiška ūkio perėmėjams kvotai iš bendrojo rezervo gauti Per 3 mėn. nuo perėmėjo patvirtinimo dienos
4. K3 Pranešimas apie atnaujintą pieno gamybą 1. Ne vėliau kaip per sekančius kvotos metus, skaičiuojant nuo kvotos metų, kuriais gamintojas negamino ir nepardavė pieno arba nebuvo valdos valdytojas/partneris 2. Ne vėliau kaip per dvejus metus, skaičiuojant nuo kvotos metų, kuriais pieno gamybos kvota buvo paimta į specialųjį rezervą
5. K4 Paraiška dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą Einamiesiems kvotos metams – nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. Ateinantiems kvotos metams – nuo balandžio 1 d. iki vasario 1 d.
6. K5 Paraiška dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą Einamiesiems metams – nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. Ateinantiems metams – nuo balandžio 1 d. iki vasario 1 d.
7. K10 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d.
8. K11 Paraiška pieno gamybos kvotai perimti ar perduoti Nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 1 d.
9. Kiti su kvotų administravimo sistema susiję dokumentai Visus metus
10. Gamintojų prašymai ar skundai dėl apskaičiuotos už kvotos viršijimą mokėtinos pinigų sumos dydžio Iki kiekvienų metų liepos 15 d.
11. Prašymai ar skundai dėl nenustatyto arba neteisingai nustatyto kvotos dydžio ir riebumo Per 20 darbo dienų nuo pranešimo iš Agentūros ar ŽŪIKVC gavimo
12. Prašymai ar skundai dėl pieno supirkėjų įsipareigojimų nevykdymo Visus metus
13. Prašymai ar skundai dėl Savivaldybių ar Agentūros darbo trūkumų ir padarytų klaidų Visus metus
14. Skundai dėl pastebėtų techninių klaidų ar netikslumų Visus metus arba iki Agentūros pateiktame informaciniame pranešime nurodyto termino