Gruodis

Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (butą)

Dėl žemės sklypo S. Daukanto g. 42, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 07 31 sprendimo Nr. T2-197 „Dėl strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse“ pakeitimo

Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo

Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 6, Kretingoje, subnuomos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 226 „Dėl Kretingos rajono atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr. T2-45 „Dėl 2007-2010 m. komunalinių atliekų tvarkymo plano tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių

Aiškinamasis

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-140 8.1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo ir pareiginės algos nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymų tvirtinimo ir pareiginės algos nustatymo

Priedai

Dėl Birutės Viskontienės skyrimo Dienos veiklos centro direktorės pareigoms

Dėl turto perėmimo

Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos

Dėl pritarimo rengti specialiuosius teritorijų planus

Dėl detaliojo plano Šventosios g. 25C, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Kluonalių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Mėguvos g. 3, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl leidimo rengti detalųjį teritorijos planą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl specialiojo teritorijos planavimo ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo

Dėl Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kretingos rajono skyriaus atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto asignavimų tikslinimo

Priedas

Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo

Priedai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp rajono švietimo įstaigų ir VŠĮ Pranciškonų gimnazijos

Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo taisyklių tvirtinimo

Dėl projekto „OVERSIZE BALTIC“

Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo

Dėl detaliųjų planų Liepynės k., Kretingos r., ir Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas (Liepynės k.)

Brėžinys (Liepynės k.)

Aiškinamasis raštas (Žibininkų k.)

Brėžinys (Žibininkų k.)

Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano

Dėl specialiojo plano Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl kvalifikacinės klasės Augenijai Viluckienei suteikimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2008 metų veiklos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2009 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimo Nr. T2-254 pakeitimo