Lapkritis

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės socialinės paramos programos patvirtinimo“

Priedas

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo“

Priedai

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“

Priedai

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

Priedas

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimo Nr. T2-259 ,,Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“ dalinio pakeitimo“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

Priedas

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl žemės mokesčio“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr. T2-105 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl 2009 metų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo“

Priedas

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-50 dalinio pakeitimo“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl 2009 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos tvirtinimo“

Priedas

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija Mokyklų tobulinimo programai plius įgyvendinti“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl žemės sklypo Kiauleikių k., Kretingos r., specialiojo plano tvirtinimo“

Brėžinys

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Tomo Skliuderio skyrimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiuoju gydytoju“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl Jolantos Rimkienės skyrimo Kretingos lopšelio - darželio „Voveraitė“ direktorės pareigoms“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl darbo grupės sudarymo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms parengti“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“