Lapkritis

Dėl parengto Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano pataisymo

Dėl žemės sklypo Kiauleikių k., Kretingos r., specialiojo plano tvirtinimo

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr. T2-105 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija Mokyklų tobulinimo programai Plius įgyvendinti

Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-50 dalinio pakeitimo

Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

Dėl darbo grupės sudarymo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms parengti

Dėl tomo Skliuderio skyrimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiuoju gydytoju

Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti

Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės socialinės paramos programos patvirtinimo

Priedas

Dėl Jolantos Rimkienės skyrimo Kretingos lopšelio - darželio „Voveraitė“ direktorės pareigoms

Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Priedas

Dėl leidimo rengti specialųjį planą

Dėl leidimo rengti specialųjį planą

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo