Rugsėjis

Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos etatų ir pareigybių skaičiaus tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31d. sprendimo Nr. T2 – 19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo“ dalinio pakeitimo

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-208 1 ir 2 punktų, 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-280 ir 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-122 pripažinimo netekusiais galios

Dėl turto Kumpikų kaime, Darbėnų seniūnijoje, perdavimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T2-274 pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano tvirtinimo

Bendrieji planai

 Dėl Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės 2009–2011 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

1 priedas. Metodika. Rengimo, svarstymo ir tvirtinimo bei stebėsenos grafikai.

2 priedas. Veiklos planas ( I dalis, II dalis)

Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2008 metų išlaidų patikslinimo

Dėl pavedimo teikti dokumentus garantinio fondo administratoriui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo

Dėl Vandos Rekašienės atleidimo iš Kretingos lopšelio – darželio „Voveraitė“ direktorės pareigų 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos ugnė“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-206 dalinio pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo ir papildymo

Priedai