Rugsėjis

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės 2009 - 2011 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

1 priedas. Metodika

1 priedas. Grafikai

2 priedas. Veiklos planas I dalis

2 priedas. Veiklos planas II dalis

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo ir papildymo“

Priedai

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2008 metų išlaidų patikslinimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos ugnė“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos etatų ir pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31d. sprendimo Nr. T2 – 19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo“ dalinio pakeitimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl pavedimo teikti dokumentus garantinio fondo administratoriui“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl turto kumpikų kaime, Darbėnų seniūnijoje, perdavimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T2-274 pakeitimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos tvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-208 1 ir 2 punktų, 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-280 ir 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-122 pripažinimo netekusiais galios“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedas

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-206 dalinio pakeitimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Vandos Rekašienės atleidimo iš Kretingos lopšelio–darželio „Voveraitė“ direktorės pareigų“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl projekto „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas plėtojant universalius daugiafunkcinius centrus“

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl atsisakymo pirmenybės teisės pirkti dalį pastatų“