Rugpjūtis

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl iš valstybės biudžeto gautų papildomų lėšų, skirtų vadovėliams, ugdymo procesui reikalingai literatūrai bei mokymo priemonėms įsigyti 2008 metais, paskirstymo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo paslaugų kainų“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklose nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl detaliojo plano Mėguvos g./Laisvės g., Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 pakeitimo

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ papildymo

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ papildymo“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl turto panaudos“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Andriaus Mizgirio atleidimo iš Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriaus pareigų“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-363 „Dėl Kretingos pranciškonų gimnazijos likvidavimo tęsiant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje ir pradinio ugdymo – mokykloje - darželyje„Žibutė“ pakeitimo ir papildymo“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr. T2-28 ,,Dėl komisijos sudarymo prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti“ dalinio pakeitimo“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl Genutės Narkienės skyrimo Kretingos rajono Laukžemės pagrindinės mokyklos direktorės pareigoms“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Petronėlės Jocienės skyrimo Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos direktorės pareigoms“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl atstovavimo viešosios įstaigos Kretingos turizmo ir verslo informacijos Centro visuotiniame dalininkų susirinkime“

2008 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl žemės sklypų Vilimiškės k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys