Korupcijos prevencija

 

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 Antikorupcijos komisijos nariai ir kontaktiniai duomenys

 

Korupcijos prevencijos programa

Dokumentai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

 

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus (atsakingus asmenis)

 

2021 m. birželio 14 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. T12-6

2021 m. gegužės 31 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. T12-5

2021 m. gegužės 17 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. T12-4

2021 m. gegužės 6 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. T12-3

2021 m. kovo 30 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. T12-2

2021 m. kovo 4 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. T12-1

2021 m. kovo 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-402 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų etikos taisyklių patvirtinimo“

 Priedas

Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės

Informacija dėl galimų / negalimų dovanų ar kelionės išlaidų.

 2021 m. kovo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2020 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai“

1 priedas

2 priedas

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo“

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“

Priedas

2021 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-263 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Korupcijos rizikos analizė 

Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos kartu su teisės aktais.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį Kretingos rajono savivaldybė arba Kretingos rajono savivaldybės administracija privalo pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai rašytinį prašymą dėl informacijos apie asmenį

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Pranešimas apie korupciją

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk [at] stt [dot] lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Atsakinga už korupcijos prevenciją Kretingos rajono savivaldybės administracijoje – Dalia Katauskienė, tel. (8 445) 75118.

Gautų pranešimų nagrinėjimas

Teisę tikrinti, ar yra gauta pranešimų elektroniniu paštu ar pasitikėjimo telefonu apie galimą neteisėtą veiklą, turi Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkas.

Gautus pranešimus tiria Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija. Gauti duomenys pirmiausia įvertinami teisiškai, jei yra pagrindas - vykdomas patikrinimas. Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai kilus pagrįstų įtarimų dėl galimai nusikalstamos ar turinčios baudžiamojo nusižengimo požymių veikos įvykdymo apie tai pranešama teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją ir perduodama turima informacija.

Kiekvienam pranešėjui, kuris pranešė apie galimą neteisėtą veiklą ne anonimiškai, išnagrinėjus gautą informaciją, per 20 darbo dienų pranešama apie nagrinėjimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant pašalinti neteisėtos veiklos padarinius. Toks pranešimas išsiunčiamas per 3 darbo dienos nuo pranešimo išnagrinėjimo dienos.

Visa gauta informacija, susijusi su pranešimu (pranešėjo asmens duomenys, anoniminiame pranešime minimos aplinkybės, kurios leistų identifikuoti pranešėją ar panašaus pobūdžio informacija) yra neatskleidžiama tretiesiems asmenims ir saugoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Informacija ruošiama.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti.

Informacija ruošiama.

Nuorodos

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:

 

Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

 

Kitos korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:

 

 

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk [at] stt [dot] lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

 

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

 

Įsigaliojo naujos redakcijos Lobistinės veiklos įstatymas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lobistinės veiklos įstatymas ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 5¹, 5² ir 5³ straipsniai, todėl Seimo Antikorupcijos komisija organizavo 2021 m. sausio  8 d. mokymus „Lobistinė veikla savivaldybėse, jos įtaka teisėkūrai“.  Išsamiau »

Piešinių paroda „Mes – prieš korupciją“

Artėjant Tarptautinei antikorupcijos dienai, kuri minima gruodžio 9 dieną, Kretingos rajono savivaldybėje vyko mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes – prieš korupciją“. Siekiant stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą, Kretingos rajono moksleiviai buvo kviečiami dalyvauti piešinių konkurse.  Išsamiau »

Paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena

Artėjant Tarptautinei antikorupcijos dienai, Kretingos rajono savivaldybėje vyko mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes – prieš korupciją“.

Minint šią dieną, Kretingos miesto ir rajono jaunimas buvo kviečiamas dalyvauti piešinių konkurse. Šiemet savivaldybė sulaukė 36 kūrybinių darbų iš 10 rajono mokyklų, kuriuose vaikai įvairiomis technikomis atskleidė, kaip įsivaizduoja korupciją, neteisėtus veiksmus ir teisingus elgesio modelius, siekiant stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą.  Išsamiau »

Vyko Tarptautinei antikorupcijos dienai skirti renginiai

Praėjusį penktadienį, lapkričio 30 d., savivaldybėje vykusiame Antikorupcijos komisijos posėdyje pasveikinti Kretingos rajono mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mes – prieš korupciją“ laimėtojai bei juos ruošę pedagogai. Šis konkursas – vienas iš korupcijos prevencijos tema savivaldybės organizuotų renginių, skirtų gruodžio 9-ąją minimai Tarptautinei antikorupcijos dienai.  Išsamiau »

Savivaldybėje pasveikinti mokinių piešinių konkurso dalyviai

Praėjusį penktadienį Kretingos rajono savivaldybėje pasveikinti rajoninio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mes – prieš korupciją“, skirto kasmet gruodžio 9-ają visame pasaulyje minimai Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, dalyviai bei juos konkursui ruošę pedagogai.  Išsamiau »

Pasveikinti piešinių konkurso „Mes – prieš korupciją“ laimėtojai

Artėjant Tarptautinei antikorupcijos dienai, gruodžio 9-ajai, šiandien Kretingos rajono savivaldybėje pasveikinti Antikorupcijos komisijos ir Švietimo skyriaus organizuoto 13–19 metų amžiaus rajono mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mes – prieš korupciją“ laimėtojai.  Išsamiau »

Savivaldybėje – rajono mokinių darbų paroda ,,Mes – prieš korupciją“

Gruodžio 9-ąją minėsime Tarptautinę Antikorupcijos dieną. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse rengiamos diskusijos apie skaidrumą, privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija organizavo 13–19 metų amžiaus mokinių kūrybinių darbų konkursą ,,Mes – prieš korupciją“. Mokinių darbai Savivaldybės administracijos pastate (Savanorių g. 29A, Kretinga), II aukšte, bus eksponuojami iki gruodžio 5 dienos.  Išsamiau »

Patvirtinta nauja Kretingos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa

Kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtino Korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą. Programa ir priemonių planas patvirtintas ketverių metų laikotarpiui.  Išsamiau »

Surinktas turinys