Vaiko teisių apsauga

Atsisveikinta su iki šiol savivaldybės administracijos pavaldume buvusiais vaiko teisių apsaugos specialistais

Nuo liepos 1-osios pradeda veikti centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema. Vaiko teisių apsaugos funkcija, iki šiol priklausiusi savivaldybėms, keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, todėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai tampa Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais.  Išsamiau »

Aptartos vaiko teisių apsaugos ir globos sričių naujovės

Liepos 10 dieną Kretingos rajono savivaldybėje vykusio Klaipėdos apskrities savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) vedėjų susitikime pristatytos naujovės vaiko teisių ir globos srityse bei aptarti praktinėje veikloje kylantys klausimai.  Išsamiau »

Kvietimas dalyvauti dešimtajame įvaikinusių šeimų susitikime

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja dešimtąjį įvaikinusių šeimų susitikimą, kuris įvyks šių metų rugpjūčio 1-3 dienomis.

Kviečiame įvaikinusias šeimas dalyvauti renginyje.

Apie pageidavimą dalyvauti prašytume pranešti iki 2014 m. birželio 9 d.  Išsamiau »

Dėl nepilnamečių laikino išvykimo į užsienį

Artėjant vasaros sezonui, vis daugiau Lietuvos šeimų, kartu su nepilnamečiais vaikais, savo atostogas planuoja praleisti ir pailsėti viename ar kitame užsienio kurorte.

Prasidėjus mokyklinėms vasaros atostogoms, kasmet didėja ir nepilnamečių vaikų, vykstančių į svečias šalis ne tik atostogauti, stovyklauti, bet ir aplankyti ten dirbančių tėvų bei giminių, skaičius.

Vaikams, laikinai vykstantiems į Šengeno erdvei priklausančias valstybes (Austriją, Belgiją, Daniją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Portugaliją, Prancūziją, Suomiją, Švediją, Vokietiją, Latviją, Čekiją, Estiją, Lenkiją, Maltą, Slovakiją, Vengriją, Slovėniją; Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją) su savimi būtina turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.  Išsamiau »

Iš globos institucijos – į šeimą

Rajone kasmet mažėja vaikų, likusių be tėvų globos, gyvenančių globos institucijose. 2011 metų pabaigoje Kretingos socialinių paslaugų centre gyveno 18 vaikų, likusių be tėvų globos, 2012 m. – 13, 2013 m. – 11. Šiuo metu Kretingos socialinių paslaugų centre gyvena 12 vaikų, iš jų 5 – apgyvendinti laikinai, todėl, pasikeitus aplinkybėms, pasiekus gerų pokyčių šeimoje, pastarieji turi galimybę grįžti į savo namus. Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė pareiškimą teismui dėl globėjo pakeitimo 2 vaikams ir tikisi, kad jie netrukus galės augti globėjų šeimoje.  Išsamiau »

Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559, patvirtinta nauja vaikų, augančių globos namuose, svečiavimosi tvarka.

Vadovaujantis minėta tvarka, pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų amžiaus.  Išsamiau »

Apie GLOBUČIŲ dienoraštį...

Dešimtmetė Emilija ir dvylikametis Matas Globučiai pradėjo rašyti interneto dienoraštį apie jų gyvenimą vaikų globos namuose, į kuriuos jie pateko prieš ketverius metus.
 
Vaikų mintys, pastebėjimai ir pasakojimai apie save, draugus iš įvairių vaikų globos namų, renginius bei įvykius skelbiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės www.vaikoteises.lt skiltyje „Globučių dienoraštis“.  Išsamiau »

Apibendrinti 2011 m. veiklos rezultatai

2011 metais skyriaus specialistės dalyvavo 222-juose teismo posėdžiuose. Teismams pateikta 215 procesinių dokumentų (išvadų, pažymų), atstovauta 356 vaikų interesams. Skyrius, susipažinęs su 61 civilinės bylos procesiniais dokumentais, pateikė informaciją teismams dėl sprendimo šalių bendru sutarimu. Specialistės parengė ir pateikė teismui 6 ieškinius, 3 pareiškimus civilinėse bylose dėl vaiko atskyrimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ar atleidimo.Skyriaus darbuotojos surašė tėvams 17 administracinio teisės pažeidimo protokolų. Per metus pateikta 22 informacijos apie nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas ikiteisminiam tyrimui, kai nusikaltimo padarymu įtariamas nepilnametis. Vadovaudamasis teisės aktais, Vaiko teisių apsaugos skyrius vykdė socialinės rizikos šeimų apskaitą, kurioje buvo 105 šeimos, jose augo 229 vaikai.  Išsamiau »

Pageidaujantiems įvaikinti

Per 2011 m. Kretingos rajone be tėvų globos liko 20 vaikų. Vaikų amžius įvairus, nuo 3 mėnesių iki 17 metų. 6 vaikai apgyvendinti globėjų šeimose, 14 vaikų – Kretingos socialinių paslaugų centre, kuriame šiuo metu auga 22 vaikai.

Skyriaus specialistams 2011 metais dažniausiai teko pasirūpinti vaikais, kurie augo socialinės rizikos šeimose, vaikų tėvai nesugebėjo užtikrinti saugių gyvenimo sąlygų, pasirūpinti jų sveikata bei priežiūra. Paėmus vaikus iš šeimos, jiems buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Išnykus vaiko paėmimo priežastims, jis yra grąžinamas tėvams. Per 2011 m. metus tėvams grąžinti 6 vaikai.  Išsamiau »

Informacija į užsienį uždarbiauti išvykstantiems tėvams

Prasidėjus sunkmečiui, vėl padaugėjo Kretingos rajono savivaldybės gyventojų, kurie išvyksta uždarbiauti į užsienį, palikdami vaikus kitų asmenų priežiūrai. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A1- 145 pakeisti Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56. Šiame įsakyme reglamentuota, kad vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti:  Išsamiau »

Surinktas turinys