Žemės sklypų Priemiesčio g. 3,45, Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano, koregavimas

Žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0003:767, 5657/0003:760) Priemiesčio g. 3,45, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., detaliojo plano, patvirtinto kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-334, koregavimas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai: Priemiesčio g. 3(plotas – 0,5589 ha) ir Priemiesčio g. 45 (plotas – 0,5320 ha) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29a, Kretinga.

Detaliojo plano iniciatorius: E. Stasiulaičio prekybos įmonė (įgaliotas asmuo Valdas Janulis).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „A405“, Bijūnų g. 8, Klaipėda.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-01-20 d. Nr. A1-56.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5657/0003:767) Priemiesčio g. 3, Kluonalių k., Kretingos r., ir (kad. Nr. 5657/0003:760) Priemiesčio g. 45, Kluonalių k., Kretingos r., naudojimo būdą iš vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pakartotinai su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-04-26 iki 2021-05-07  imtinai internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt, rengėjo bendrovės UAB ,,A405,,  patalpose , esančiose Bijūnų g. 8 Klaipėdoje, tel. 8 (46) 380998, el. paštas info [at] a405 [dot] lt. (prieš tai asmeniškai susitarus telefonu arba el. paštu), teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-56-20-99.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-05-07), planavimo organizatoriui ir rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti įstatymo nustatyta tvarka.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai gali pranešti į el. paštą  info [at] a405 [dot] lt  savo adresą, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta nebeatitinka nurodytosios turto registravimo dokumentuose.

 Aiškinamasis raštas

Brėžinys