Visuomenės informavimas apie numatomą, viralinės, Motiejaus Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kretingos r., rekonstravimą

Visuomenės informavimas apie numatomą, kultūros paskirties pastato – viralinės , Motiejaus Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav. rekonstrukcijos projektavimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Motiejaus Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., žemės sklypo kadastrinis  Nr. 5640/0005:222.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis - kita / būdas -visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kultūros paskirties pastatas – viralinė (7.10.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektuotojas UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, Klaipėdos m., tel. Nr. 8 687 52571, el. p. juozapas [dot] tilvikas [at] gmail [dot] com.  
Projekto vadovas – Juozapas Tilvikas, kvalif. atestato Nr. 1907, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 3346, galioja iki 2020-06-25,  tel. Nr. 8 687 52571, el. p. juozapas [dot] tilvikas [at] gmail [dot] com.

Projektinių pasiūlymų rengėjas - architektė Lolita Nemeikšytė (kvalifikacijos atestatas Nr. A483, išduotas  2018-06-19), tel. Nr. 8 685 23482, el. p. lolita [dot] nemeiksyte [at] gmail [dot] com.

Statytojas/ Užsakovas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus, adresas: Motiejaus Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., LT-97330 Kretingos r., el. paštas info [at] mvalanciausmuziejus [dot] lt, tel. Nr. 8 445 48722.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, Klaipėdos m., tel. Nr.  8 685 23 482, darbo dienomis 10:00–17:00. Prieš atvykstant pasiskambinti.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų raštu teikimo terminas iki  2021-04-29 projekto rengėjui UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, Klaipėdos m., el. p. lolita [dot] nemeiksyte [at] gmail [dot] com arba projektinių pasiūlymų užsakovui Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui, adresu: Motiejaus Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., LT-97330 Kretingos r., el. paštas info [at] mvalanciausmuziejus [dot] lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2021-04-29, 16:00 val. Esant karantino apribojimams, susijusiems su COVID-19 situacija, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/87860583133?pwd=RmtmWGQ4UytQYzkyT3prYXpvbzNiQT...
 

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija