Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

2021 m. balandžio 19 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungiant Cisco Webex Meetings programoje, kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 m. ataskaitos svarstymo.

2. Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo nagrinėjimo: statybos darbų sutartis PL18-SUT/R19/S1-426 UAB ,,Plungės lagūna“, Pastauninko parko teritorijos sutvarkymo projektas, atliktų darbų kokybė.

3. Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2020 m. atliktų tinklų atnaujinimo darbų, kurie gali lemti vandens ir nuotekų įkainių padidėjimą.

4. Dėl gyventojų prašymų nagrinėjimo:

- M. Daujoto gatvės Kretingos mieste atlikto kapitalinio remonto darbų kokybės įvertinimas.

- B. Zenkevičienės prašymas dėl valstybinio žemės sklypo šalia namų valdos Birutės g. 10, Kretingos m. prijungimo.

5. Kiti klausimai.