Socialinė parama

Viskas vienoje vietoje apie išmokas skirtingais gyvenimo atvejais – www.kasmanpriklauso.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristato naują informacinę svetainę www.kasmanpriklauso.lt ir kviečia šalies gyventojus ja naudotis ieškant informacijos apie socialinę paramą skirtingais gyvenimo atvejais: auginant vaiką, nusprendus įvaikinti ar globoti, norint įsigyti ar išsinuomoti pirmą būstą, netekus darbo ir patiriant finansinių sunkumų, susirgus ar slaugant šeimos narį, tapus neįgaliu ar sulaukus senatvės arba netekus artimo žmogaus.  Išsamiau »

Priimami prašymai akredituotai vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugai Vaikų dienos centruose gauti

Nuo 2021 m. sausio 1 d., pasikeitus teisiniam reglamentavimui, bus teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Tai reiškia, kad tėvai, (globėjai), kurių vaikučiai jau lanko arba norėtų lankyti vaikų dienos centrus, turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos, pasirinktame vaikų dienos centre, gavimo.  Išsamiau »

Vyks socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Kretingos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos  posėdžio, įvyksiančio 2020-12-03  10 val., darbotvarkės projektas:  Išsamiau »

Kviečiame teikti prašymus dėl vaikų dienos socialinės priežiūros akreditacijos

Įstaigos (organizacijos), kurios pageidauja teikti akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, kviečiame teikti prašymus su dokumentais.  Išsamiau »

Dėl teismo sprendimų, priimtų iki 2016 m., kuriais asmuo buvo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnis reglamentuoja, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (įsigaliojo 2016-01-01) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  Išsamiau »

Tėvų, auginančių vaikus su sunkia negalia, dėmesiui

Neįgaliam vaikui, sulaukus pilnametystės, tikslinės kompensacijos pagal nuo 2019 m. sausio 1 d.  Išsamiau »

Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje

Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ar elgesio sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Neveiksniam tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje yra nustatoma globa ir paskiriamas globėjas (Civilinio kodekso 2.10 straipsnis).  Išsamiau »

Socialinių partnerių, teikiančių socialines paslaugas Kretingos rajone, dėmesiui

Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes, labdaros ir paramos fondus, kitas organizacijas), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kretingos rajono gyventojams, iki 2020 m. sausio 30 d. pateikti duomenis apie numatomą veiklą 2020 m. socialinių paslaugų teikimo srityje ( anketa).

Informaciją prašome pateikti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, el.paštu kristina [dot] mazoniene [at] kretinga [dot] lt.

Naudinga informacija apie šeimos kortelę

Nuo rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos galės pasinaudoti Šeimos kortele, kuri užtikrins nuolaidas partnerių suteikiamoms prekėms bei paslaugoms.  Išsamiau »

Surinktas turinys