Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Kretingos r., Salantų m., Palangos Juzės g. 7, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Salantų m., Palangos Juzės g. 7. Sklypo kad. Nr. 5664/0001:245

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama sklypo paskirtis – kita, būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama statinio paskirtis – sandėliavimo paskirties; paskirtis nekeičiama.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 409, išduotas nuo 2013 11 15), mob. tel. Nr. 864717414, el. paštas info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt. UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. Nr. 867642777, el. paštas info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

R.N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2021-04-27, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. laiką derinti iš anksto telefonu – 8 647 17414 arba 8 46 493322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Kretingos rajono savivaldybės svetainėje https://www.kretinga.lt/.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt iki 2021-04-27.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu š. m. balandžio 27 dieną, 15:00 val. Viešojo susirinkimo nuoroda: https://join.skype.com/IRWNtf3oWzVC

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija