Informacija apie Kūlupėnų seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus

2021 m. kovo 10 d. įvyko išplėstinė seniūnaičių sueiga, kurioje balsavimo teisę turėjo I-osios Kūlupėnų, II-osios Kūlupėnų, III-ios Kūlupėnų ir Nasrėnų seniūnaitijų seniūnaičiai ir Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl pritarimo seniūnijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl 2021 metų LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo.
 3. Organizaciniai klausimai.

1. SVARSTYTA. Pritarimas seniūnijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

NUTARTA. Pritarti seniūnijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo : už – 5 , prieš – 0, susilaikė – 0.

2. SVARSTYTA. 2021 metų LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymas.

NUTARTA.  2021 metų LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas paskirstyti:

 • Liepų gatvės asfalto dangos atnaujinimui – 6000,00 eurų;
 • Ateities gatvės asfalto dangos atnaujinimui – 10230,00 eurų;
 • Kūlupėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai skirti 18000,92 eurų, t. t. žvyruotos gatvės dangos profiliavimui, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas – 9000,00 eurų ir kelio dangos stiprinimui (įdubų ištaisymui), pridedant 0/32 gamtinio sijoto žvyro keliams – 9000,00 eurų;
 • gatvių ženklinimui – 700,00 eurų.

Balsavo : už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0.

3. SVARSTYTA. Organizaciniai klausimai.

NUTARTA.

I. Rekomenduoti seniūnui išspręsti šias išsakytas pastabas, pasiūlymus:

 • iki 2021-03-25 informuoti gyventojus dėl šunų vedžiojimo tvarkos, ekskrementų surinkimo;
 • iki 2021-03-25 įspėti Lino gatvės gyventoją A. R. dėl palaidų jos šunų;
 • iki 2021-03-26 įspėti Lino gatvėje medienos pjovimo verslą vykdantį savininką dėl  saugaus rastų sandėliavimo;
 • iki 2021-04-10 Liepų gatvėje sutvarkyti šulinio dangtį;
 • iki 2021-03-26 kreiptis į užsakovą arba rangovą dėl stačių nuovažų iš Pušyno g. į Giraitės g. ir kitus su asfaltuojama Pušyno gatve besijungiančius kelius sutvarkymo;
 • iki 2021-03-19 surasti B. U. turto paveldėtojus ir juos informuoti dėl jai siunčiamų laiškų;
 • iki 2021-06-01 panaikinti stulpus, permestus per melioracijos griovį, šalia valymo įrenginių.

II. Informaciją apie jų įgyvendinimą pateikti artimiausiu metu vyksiančioje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.

Balsavo : už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0