Kovas

 

2021 m. kovo 25 d. tarybos posėdžiui

 

T1-80 Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-81 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl priedo fiziniam asmeniui globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-82 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

T1-83 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Lyginamasis variantas

T1-84 Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo

T1-85 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

T1-86 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-87 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

T1-88 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-89 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ pakeitimo

T1-90 Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

T1-91 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-92 Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo bei kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo

T1-93 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

T1-94 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Lyginamasis variantas

T1-95 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-96 Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo

T1-97 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos dienos veiklos centro 2020 metų veiklos ir finansinei ataskaitai

1 priedas

2 priedas

T1-98 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-99 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro  2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-100 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-101 Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-102 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

T1-104 Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-105 Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-106 Dėl etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo Kretingos rajone 2021–2023 metais veiksmų plano patvirtinimo

T1-107 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-108 Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (patikslintas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-109 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-110 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-111 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms

1 priedas

2 priedas

T1-112 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

Priedas

T1-113 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-114 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitai

Priedas

T1-115 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos

Priedas

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas