Vasaris

 

2021 m. vasario 25 d. tarybos posėdžiui

 

T1-40 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos

T1-41 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Kretingos rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-42 Dėl skolos pripažinimo beviltiška

T1-43 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-44 Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

T1-45 Dėl Kretingos rajono kultūros centro  2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-46 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro  2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-47 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-48 Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-49 Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų  tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-50 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

T1-51 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo

T1-52 Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  2021 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-53 Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-54 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-55 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-56 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo

T1-57 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo

T1-58 Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu

T1-59 Dėl antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo

T1-60 Dėl etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo

T1-61 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-62 Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“

T1-63 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 "Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-64 Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo (patikslintas)

Priedas

T1-65 Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas (II etapas)

T1-66 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (patikslintas)

T1-67 Dėl tarnybinio nusižengimo

T1-68 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo

T1-69 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-70 Dėl bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-71 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-72 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

T1-73 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-74 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-75 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos

T1-76 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

T1-77 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2020 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai

1 priedas

2 priedas

T1-78 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-79 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui

Priedas

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas