Sausis

 2021 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“

24 0 1

 2021 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

25 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl 2021 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo"

25 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

Priedas

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo"

Priedas

25 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo"

Priedas

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2021 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2021 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo"

24 0 1

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

24 1 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

23 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl atleidimo nuo dalies mėnesinio mokesčio už mokslą Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose"

23 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo"

23 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų  pakeitimo"

22 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

25 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

25 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

13 10 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu"

21 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo"

23 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise"

Priedas

23 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl sporto salių panaudos"

1 priedas

2 priedas

23 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo"

Priedas

22 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje"

Priedas

23 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai"

24 0 0

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019–2022 metams tvirtinimo“ pakeitimo"

23 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.