Sausis

 

2021 m. sausio 28 d. tarybos posėdžiui

 

T1-28 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

T1-37 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas 

 

2021 m. sausio 29 d. tarybos posėdžiui

 

T1-1 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-2 Dėl tarnybinio nusižengimo

T1-3 Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu

T1-4 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-5 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo

T1-6 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-7 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-8 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-9 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

T1-10 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-11 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-12 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T1-13 Dėl 2021 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo

T1-14 Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-15 Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje

Priedas

T1-16 Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo

T1-17 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Priedas

T1-19 Dėl sporto salių panaudos

1 Priedas

2 Priedas

T1-20 Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo

T1-21 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-22 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2021 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2021 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo (patikslintas)

T1-23 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

T1-24 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

Lyginamasis variantas (patikslintas)

T1-25 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-26 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-27 Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo

T1-29 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

Lyginamasis variantas

T1-30 Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo

T1-31 Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo

Priedas

T1-32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

T1-33 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-34 Dėl atleidimo nuo dalies mėnesinio mokesčio už mokslą Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose

T1-35 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

T1-36 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų  pakeitimo

T1-38 Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai

T1-39 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019–2022 metams tvirtinimo“ pakeitimo

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.