Pratęsiamas paraiškų teikimo terminas daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui)

Aplinkos ministro įsakymu pratęstas paraiškų pateikimo terminas iki 2021 m. birželio 1 d. daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimo pakeitimą galite rasti adresu:

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/7dbb6a704e6511eb9d...
Prašymus su daugumos gyventojų parašais bei pridėta pastato kadastrinių matavimų bylos kopija prašome pateikti iki 2021 m. kovo 1 d. (imtinai) SĮ „Kretingos komunalininkas“, adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Kilus klausimams kreiptis į renovacijos projektų vadovą Kęstutį Motijauską, tel. +370 655 32730 arba el. p. info [at] kretkom [dot] lt.

Primename, kad paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.