2021 metai

 

2021 m. sausio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. A1-1088 „Dėl mobilaus punkto Kretingos rajono savivaldybėje steigimo“ pakeitimo“

 

2021 m. sausio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0001:162) Mėtų g. 2, Kretingos m., Kretingos r. sav.,  (kadastro Nr. 5634/0001:164) Mėtų g. 4, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 

2021 m. sausio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-4 „Dėl žemės sklypo Verslo g. 11A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-13 „Dėl žemės sklypo Pušyno g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-21 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0001:528; 5670/0001:92) Pryšmančių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 

2021 m. sausio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-24 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės“

 

2021 m. sausio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-26 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos sudarymo“

 

2021 m. sausio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo  2021 m. veiklos plano“

 

2021 m. sausio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-32 „Dėl žemės sklypo Geštautų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-33 „Dėl žemės sklypo Liepų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-35 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0006:300) Grafų Tiškevičių g. 87 Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 

2021 m. sausio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-36 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. A1-1088 „Dėl mobilaus punkto Kretingos rajono savivaldybėje steigimo“ pakeitimo“

  2021 m. sausio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-37 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0001:101) Kvecių g. 5, Gestautų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo"
 

2021 m. sausio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-51 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimų skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo"

 1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

 

2021 m. sausio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-52 „Dėl žemės sklypo Žilvičių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-53 „Dėl žemės sklypo Malūno tak., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-54 „Dėl žemės sklypo Ąžuolų aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-55 „Dėl žemės sklypo Sporto g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-56 „Dėl žemės sklypo Šermukšnių aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-57 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-8 ,,Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 

2021 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-60 „Dėl komisijos sudarymo medžiojamųjų gyvūnų  padarytai žalai apskaičiuoti“

 

2021 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kompleksinių (planinių)  civilinės saugos būklės patikrinimų 2021 m. plano tvirtinimo

 

2021 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių 2021 m. grafiko tvirtinimo

 

2021 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-63 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu“

 

2021 m. sausio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-65 „Dėl žemės sklypo Rotušės a. 15A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-72 „Dėl žemės sklypų P. Bizausko g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. sausio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-83 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“

 

2021 m. vasario 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-90 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje“

 

2021 m. vasario 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-97 „Dėl Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų  programų finansavimo vertinimo komisijos sudarymo“

 

2021 m. vasario 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-106 „Dėl žemės sklypų Telšių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-107 „Dėl žemės sklypo Paupio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-118 „Dėl žemės sklypo  Tvenkinio g., Kretingos  m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 

2021 m. vasario 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-121 „Dėl autobusų važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais pakeitimo“

 Priedas

 

2021 m. vasario 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-128 „Dėl žemės sklypų Žudgalio g. (KT7844), M. Valančiaus g. (KT7845), Erlos g. (KT7646), Taikos g. (KT7647), Vilniaus g. (KT7648), A. Nezabitausko (KT7649), P. Kalendos g. (KT7650; KT7655), Šermukšnių g. (KT7651), Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“

 

2021 m. vasario 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-130 „Dėl žemės sklypų Jaunimo g. (KT7688), kelio (KT0285), kelio (KT0286), Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“

 

2021 m. vasario 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-131 „Dėl žemės sklypų Jaunimo g. (KT7688), kelio (KT0285), kelio (KT0286), Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“

 

2021 m. vasario 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. A1-24 „Dėl 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-7 ,,Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 

2021 m. vasario 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-136 „Dėl žemės sklypo Pievų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-137 „Dėl žemės sklypo Marių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-144 „Dėl žemės sklypo Jūros g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-145 „Dėl žemės sklypo Maironio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-146 „Dėl žemės sklypo Bangų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-147 „Dėl žemės sklypo Turgaus a., Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-148 „Dėl autobusų važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais pakeitimo“

 Priedas

 

2021 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-149 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-884 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo proceso atsakingų asmenų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 

2021 m. vasario 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-151 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimų skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo"

 1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

 

2021 m. vasario 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-152 „Dėl žemės sklypo Parko g. 9, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-158 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje“

 

2021 m. vasario 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. A1-1088 „Dėl mobilaus punkto Kretingos rajono savivaldybėje steigimo“ pakeitimo“

 

2021 m. vasario 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-161 „Dėl žemės sklypų  Palangos Juzės g. (KT7656; KT7658), S. Nėries g. (KT7657; KT7664), Žemaičių g. (KT7656), Pievų g. (KT7660), Ateities g. (KT7661; KT7662),  Žemaitės g. (KT76663; KT7685; KT7687), Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“

 

2021 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-170 „Dėl žemės sklypų  Dariaus ir Girėno g. (KT7652; KT7653; KT7677), Salantos g. (KT7665), Kregždinkalnio g. (KT7666), A. Jucio g. (KT7667), Jaunimo g. (KT7668),  Parko g. (KT7669) ir jo atšaka (KT0286), Žemdirbių g. (KT7670; KT7671; KT7672; KT7673), Liepų g. (KT7674), P. Tamašausko g. (KT7675), J. Janonio g. (KT7680), A. Salio g. (KT7681), Kelininkų aklg. (KT7683), Kalno g. (KT7684), Ateities g. (KT7686), Kaštonų g. (KT7863), Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“

 

2021 m. vasario 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-174 „Dėl žemės sklypo Pasienio aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-177 „Dėl žemės sklypo Miško g. 5, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-187 „Dėl žemės sklypo Vandens g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-188 „Dėl žemės sklypo Stoties g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-189 „Dėl žemės sklypo Vyšnių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. vasario 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-190 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-113 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

 

2021 m. vasario 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-193 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d.  įsakymo Nr. A1-1040 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:639) Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pakeitimo“

 

2021 m. vasario 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-197 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. A1-1151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo karantino laikotarpiu“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. A1-452 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“  pakeitimo“

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-206 „Dėl žemės sklypo Verpėjų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-207 „Dėl žemės sklypo Guobų aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-208 „Dėl žemės sklypo Sodų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-209 „Dėl žemės sklypo Uosių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-210 „Dėl žemės sklypo J. Šimkaus g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-211 „Dėl žemės sklypo Kaštonų aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-576 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-214 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo“

 

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-985  „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus skyrimo, sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-225 „Dėl žemės sklypo Muitinės g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-242 „Dėl žemės sklypo Kalno g., Barzdžių k., Imbarės sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-243 „Dėl žemės sklypo Karšėjų aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-244 „Dėl žemės sklypų Statybininkų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-251 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisijos sudarymo“

 

2021 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-252 „Dėl žemės sklypų Pajūrio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-253 „Dėl žemės sklypo Mėlynių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-254 „Dėl žemės sklypo Kosmonautų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-263 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

2021 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-264 „Dėl vakcinavimo nuo COVID-19 ligos proceso užtikrinimo“

 

2021 m. kovo 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-268 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 

2021 m. kovo 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-274 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimų skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo"

 1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

 

2021 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-281 „Dėl žemės sklypo Pervažos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-282 „Dėl žemės sklypo Neringos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-283 „Dėl žemės sklypų Sukėjų skg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-284 „Dėl žemės sklypų Geležinkelio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-285 „Dėl žemės sklypo Žvejų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-286 „Dėl žemės sklypo Gluosnių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-289 „Dėl žemės sklypų K. Čepulio aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-308 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-420 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-309 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-732 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-322 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 

2021 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-323 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 

2021 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-324 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 

2021 m. kovo 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

 

2021 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-148 pripažinimo netekusiu galios“

 

2021 m. kovo 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-356 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. A1-918 „Dėl komisijos verslo subjektų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-365 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-591 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-367 „Dėl autobusų važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais pakeitimo“

 Priedas

 

2021 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-379 „Dėl žemės sklypo Jaunimo g. 16, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-380 „Dėl žemės sklypo Kalno g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-381 „Dėl žemės sklypo Šaltinio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-382 „Dėl žemės sklypo Putinų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. kovo 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. A1-1151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo karantino laikotarpiu“ pakeitimo“

 

2021 m. kovo 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-401 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimo“

4 priedas

 

2021 m. kovo 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-402 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų etikos taisyklių patvirtinimo“

 Priedas

 

2021 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-408 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 

2021 m. balandžio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-421 „Dėl žemės sklypo Nemuno g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. balandžio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-424 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimų skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo"

 1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

 

2021 m. balandžio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-426 „Dėl žemės sklypų Kretingos g., Žvyro g., Mokyklos g., Palivarko g., Laukų g., Minijos g., Daržų g., Alanto g., Pakalnės g., Plungės g., Kartenos mstl.,  Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo"

 

2021 m. balandžio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-430 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo"

 

2021 m. balandžio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-452 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti"

 

2021 m. balandžio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-463 „Dėl žemės sklypo Jazminų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. balandžio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-464 „Dėl žemės sklypo Algirdo aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. balandžio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-465 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., (kelias Nr. KT8145) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys

 

2021 m. balandžio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-466 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., (kelias Nr. KT8230) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Sprendiniai

Brėžinys


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą
LibreOffice.