Gruodis

 

2020 m. gruodžio 17 d. tarybos posėdžiui

  

 

T1-321 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties  pasirašymui

 

T1-322 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

T1-323 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 

T1-324 Dėl savivaldybės buto pardavimo

 

T1-325 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo

 Priedas

 

T1-326 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 

T1-327 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo

 

T1-328 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

 

T1-329 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

T1-330 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 

T1-331 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

T1-332 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

 Lyginamasis variantas

 

T1-333 Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

T1-334 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis kretingos rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

 Priedas

 

T1-336 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 Priedas

 

T1-337 Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo

 Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

T1-338 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-339 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Lyginamasis variantas

 

T1-341 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

 

T1-342 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo

 

T1-343 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

 Lyginamasis variantas

2 priedas

 Lyginamasis variantas

3 priedas

 Lyginamasis variantas

4 priedas

 Lyginamasis variantas

5 priedas

 Lyginamasis variantas

6 priedas

 Lyginamasis variantas

7 priedas

 Lyginamasis variantas

8 priedas

 Lyginamasis variantas

9 priedas

 Lyginamasis variantas

10 priedas

 Lyginamasis variantas

11 priedas

 Lyginamasis variantas

 

T1-346 Dėl sutikimo pertvarkyti turtą

 

T1-347 Dėl nuolatinės Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

2020 m. gruodžio 29 d. tarybos posėdžiui

 

 

T1-348 Dėl Jolantos Girdvainės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti direktoriaus pareigas

 

T1-349 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

2021 m. tarybos posėdžiui

 

 

T1-335 Dėl pritarimo projekto ,,Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas klaipėdos RATC“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru

 Priedas

 

T1-340 Dėl pritarimo indeksuoti įkainį

 

T1-344 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

T1-345 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo

 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.