Lapkritis

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-281 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas 

24 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-282 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo"

 

24 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-283 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo"

 

23 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-284 "Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos tvirtinimo"

 Priedas

 

24 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-285 "Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo"

 

24 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-286 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo"

1 priedas

 2 priedas

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-287 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“  pakeitimo"

 

24 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-288 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-289 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-290 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-291 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-292 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-293 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-294 "Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-295 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-296 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2020 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo"

Priedas

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-297 "Dėl Taksi stotelių įrengimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo"

Priedas

 

25 0 0

 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-298 "Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2017 m. spalio 6 d.  jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-847"

 Priedas

 

24 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.