Lapkritis

 

2020 m. lapkričio 26 d. tarybos posėdžiui

  

 

T1-301 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

 

T1-302 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“  pakeitimo

 

T1-303 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

 

T1-304 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo

 

T1-305 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

T1-306 Dėl Taksi stotelių įrengimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

T1-307 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

T1-308 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

 

T1-309 Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2020 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Priedas

 

T1-310 Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą

 

T1-311 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-312 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo (patikslintas)

 

T1-313 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-314 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-315 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-316 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo

 

T1-317 Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos tvirtinimo

 Priedas

 

T1-318 Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2017 m. spalio 6 d.  jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-847

 Priedas

Lyginamasis variantas

 

T1-319 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-320 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo

1 priedas

 2 priedas

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Tarybos narių nusišalinimai

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.