Spalis

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-259 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

21 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-260 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

 

20 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-261 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

 

21 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-262 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ pakeitimo"

 

21 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-263 "Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo"

1 Priedas

2 Priedas

 

22 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-264 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

 

22 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-265 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

 

23 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-266 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo"

 

22 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-267 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-268 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-269 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-270 "Dėl mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo"

 

23 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-271 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos nuostatų pakeitimo"

Priedas

 

22 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-272 "Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai"

Priedas

 

22 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-273 "Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį"

Priedas

 

23 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-274 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-275 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-276 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms"

Priedas

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-277 "Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-278 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-279 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo"

 

24 0 0

 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-280 "Dėl Jurgio Ožeraičio gatvės pavadinimo suteikimo Kluonalių kaime, Žalgirio seniūnijoje"

Priedas

 

24 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.