Spalis

 

2020 m. spalio 29 d. tarybos posėdžiui

  

 

T1-265 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-266 Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo

 

T1-267 Dėl kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

 

T1-268 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-269 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-270 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms

Priedas

 

T1-271 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-272 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos  ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-273 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

 

T1-274 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 

T1-275 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-276 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-277 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

 

T1-278 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai

Priedas

 

T1-279 Dėl komisijos sudarymo

 

T1-280 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-281 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-282 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

 

T1-283 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

Priedas

 

T1-284 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ pakeitimo

 

T1-285 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-286 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

 

T1-287 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-288 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo

Priedas

 

T1-289 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-290 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

 

T1-291 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

 

T1-292 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos nuostatų pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

 

T1-293 Dėl Jurgio Ožeraičio gatvės pavadinimo suteikimo Kluonalių kaime, Žalgirio seniūnijoje 

Priedas

 

T1-294 Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo

1 Priedas

2 Priedas

 

T1-295 Dėl pritarimo naikinti nervų ligų profilio stacionarines paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje

 

T1-296 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo

 

T1-297 Dėl reprezentacinio Kretingos miesto ar rajono festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo  patvirtinimo

 

T1-298 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-299 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

 Lyginamasis variantas

2 priedas

 Lyginamasis variantas

3 priedas

 Lyginamasis variantas

4 priedas

 Lyginamasis variantas

5 priedas

 Lyginamasis variantas

6 priedas

 Lyginamasis variantas

  T1-300 Dėl mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.