Rugsėjis

 

2020 m. rugsėjo 24 d. tarybos posėdžiui

  

 

T1-241 Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo

 

T1-242 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-243 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

 

T1-244 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

 

T1-245 Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų Žiemos sodo – oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ finansavimo

 

T1-246 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

T1-247 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo

1 Priedas

2 Priedas

 

T1-248 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

 

T1-249 Dėl valstybės nematerialiojo ilgalaikio turto nurašymo

 

T1-250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-251 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

T1-252 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti  patikėjimo teise

 

T1-253 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 25 d.  sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

T1-254 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono kultūros ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

 

T1-255 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

 

T1-256 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

 

T1-257 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo

 

T1-258 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-259 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

 Lyginamasis variantas

2 priedas

 Lyginamasis variantas

3 priedas

 Lyginamasis variantas

4 priedas

 Lyginamasis variantas

5 priedas

 Lyginamasis variantas

 

T1-260 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-103 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-262 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 

T1-263 Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Imbarės  seniūnijoje

  T1-264 Dėl patalpų nuomos

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.