Maudyklų ir jų smėlio tyrimų rezultatai

2020 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje buvo atlikti maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimai šiose rekreacinėse zonose, kurias yra pamėgę Kretingos rajono gyventojai ir svečiai: Kretingos Dvaro parko I tvenkinio, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Juodupėnų tvenkinio, Salanto upės prie užtvankos Salantuose, Klibių tvenkinio ir Vydmantų tvenkinio.

Tiek smėlio, tiek vandens kokybės tyrimai neviršijo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (Klaipėdos skyrius) Kretingos rajono savivaldybės administracijos užsakymu iš Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšų.