Rugpjūtis

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. tarybos posėdžiui

  

 

T1-217 Dėl valstybės nematerialiojo, materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo

 

T1-218 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo

 

T1-219 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių, šių mokesčių lengvatos suteikimo

 

T1-220 Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendime Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“

 

T1-221 Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendime Nr. T2-196 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

 

T1-222 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Priedas

 

T1-223 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

T1-224 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl Adelės Pociuvienės atleidimo iš Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželo „Rasa“ direktorės pareigų“ pakeitimo

 

T1-225 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

T1-226 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų 2020 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

 

T1-227 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

 

T1-228 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 

T1-229 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo (Patikslintas)

Lyginamasis variantas

 

T1-230 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-231 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų 2020 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

 

T1-232 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų ir dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginių normų patvirtinimo“ pakeitimo

 

T1-233 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

T1-234 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 

T1-235 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise

 

T1-236 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

T1-237 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

 

T1-238 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

 Lyginamasis variantas

2 priedas

 Lyginamasis variantas

3 priedas

 Lyginamasis variantas

4 priedas

 Lyginamasis variantas

5 priedas

 Lyginamasis variantas

6 priedas

 Lyginamasis variantas

7 priedas

 Lyginamasis variantas

8 priedas

 Lyginamasis variantas

 

T1-239 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 

T1-240 Dėl turto nuomos bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti

Priedas

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.