Birželis

 

2020 m. birželio 25 d. tarybos posėdžiui

  

T1-171 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-172 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-173 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo

T1-174 Dėl savivaldybės buto pardavimo

T1-175 Dėl Kretingos rajono savivaldybės sprendimų, perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimo dėl derybas laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės vardu pirkimo sutarties sudarymo tvarkos patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-176 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos nuostatų pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-177 Dėl Kretingos seniūnijos Kretingsodžio ir Kvecių kaimų Sodžiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

1 priedas

2 priedas

T1-178 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-179 Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-180 Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje

Priedas

T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo

1 Priedas

2 Priedas

T1-182 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-183 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

 

T1-185 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-186 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-187 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.  sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-188 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-189 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-190 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T1-191 Dėl įsakymo projekto derinimo

T1-192 Dėl gatvių pavadinimo suteikimo Abakų kaime, Kartenos seniūnijoje

Priedas

T1-193 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

T1-194 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-195 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Lyginamasis variantas

T1-196 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

T1-197 Dėl pritarimo projekto ,,Baublių kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai su Kedro melioracijos statinių naudotojų asociacija

Priedas

T1-198 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-199 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-200 Dėl Kretingos rajono švietimo centro vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-201 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m.  birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“ pakeitimo

T1-202 Dėl atstovų delegavimo

T1-203 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-204 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-205 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-206 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-207 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ nuostatų pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-208 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-209 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-210 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

 1 Priedas

Lyginamasis variantas

2 Priedas

Lyginamasis variantas

3 Priedas

Lyginamasis variantas

4 Priedas

Lyginamasis variantas

T1-211 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-212 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo

1 Priedas

2 Priedas

T1-213 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

T1-214 Dėl projektų įgyvendinimo

1 Priedas

2 Priedas

T1-215 Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paėmimo

T1-216 Dėl Renatos Bumblienės skyrimo į Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro  direktorės pareigas

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.