Lėšos 2020 m. programų projektams

Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo  priemonių programos projektų  suvestinė

 2020 m. kovo 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-186 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo"

 2020 m. gegžės 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-477 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-186  „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“  pakeitimo"

Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo  programos projektų suvestinė

 2020 m. kovo 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-185 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo"

 2020 m. gegžės 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-482 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-185  „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“  pakeitimo"

Etninės kultūros programos projektų suvestinė

 2020 m. kovo 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-188 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo"

 2020 m. gegžės 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-488 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-188  „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“  pakeitimo"

Kultūrinės veiklos programos projektų suvestinė

 2020 m. kovo 3 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-187 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo"

 2020 m. gegžės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-495 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-187 „Dėl lėšų iš kultūros  programos skyrimo“ pakeitimo"

 2020 m. gegžės 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-527 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-187 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“ pakeitimo"