Gegužė

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-132 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo 

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

4 Priedas 

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-133 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-134 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-135 "Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-136 "Dėl atleidimo nuo mėnesinio mokesčio už mokslą Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-137 "Dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų skyrimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-138 "Dėl lėšų skyrimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-139 "Dėl projekto „Lazdininkų tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimas“ įgyvendinimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-140 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-141 "Dėl vidaus sandorio sudarymo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-142 "Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-143 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono saivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-144 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-145 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo"

19 0 6

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-146 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos nuostatų pakeitimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-147 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų pakeitimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-148 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-149 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-150 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro  vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-151 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų organizuojamų festivalių, konkursų ir kitų renginių dalyvio mokesčio nustatymo“ pakeitimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-152 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-153 "Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-154 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m.rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-155 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.  sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

23 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-156 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-157 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimo nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-158 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-159 "Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje  ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių  patvirtinimo"

Priedas

25 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-160 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-161 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-162 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-163 "Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Imbarės  seniūnijoje"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-164 "Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-165 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise"

24 0 0

 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-166 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

24 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.