Gegužė

 

2020 m. gegužės 28 d. tarybos posėdžiui

  

T1-71 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

T1-80 Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro nepriklausomo veiklos ir finansinio audito

T1-108 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m.rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-109 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.  sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-110 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-111 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimo nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-112 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-114 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

T1-115 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-117 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-123 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

T1-137 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo

T1-140 Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo

T1-147 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo

Priedas

T1-148 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro  vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo

Priedas

T1-149 Dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų skyrimo (Patikslintas)

T1-150 Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Imbarės  seniūnijoje

T1-151 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo

Priedas

T1-152 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Priedas

T1-153 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-154 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos nuostatų pakeitimo

Priedas

T1-155 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų pakeitimo

Priedas

T1-156 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

T1-157 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-158 Dėl vidaus sandorio sudarymo

T1-159 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-160 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono saivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-161 Dėl atleidimo nuo mėnesinio mokesčio už mokslą Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose

T1-162 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-163 Dėl lėšų skyrimo

T1-164 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-165 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

T1-166 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų organizuojamų festivalių, konkursų ir kitų renginių dalyvio mokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-167 Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje  ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių  patvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-168 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo 

1 Priedas

1 Lyginamasis variantas

2 Priedas

2 Lyginamasis variantas

3 Priedas

3 Lyginamasis variantas

4 Priedas

4 Lyginamasis variantas

T1-169 Dėl projekto „Lazdininkų tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos sistemos atnaujinimas“ įgyvendinimo

T1-170 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.