Vasaris

T1-40 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

T1-41 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-42 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-123 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-43 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

T1-44 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašo ir darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų patvirtinimo

T1-45 Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-46 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

T1-47 Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Rūdaičių mokyklą

T1-48 Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono lopšelį-darželį „Eglutė“

T1-49 Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Salantų lopšelį-darželį „Rasa“

T1-50 Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Vydmantų lopšelį-darželį „Pasagėlė“

T1-51 Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020-2022 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

Priedas

T1-52 Dėl savivaldybės būsto (tarnybinių gyvenamųjų patalpų) išnuomojimo V. Č.

T1-53 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-54 Dėl Kretingos rajono kultūros centro  2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-55 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

 Priedas

T1-56 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-57 Dėl Kretingos muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 Priedas

2 Priedas

T1-58 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  2019 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 Priedas

2 Priedas

T1-59 Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-60 Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo

T1-61 Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo

T1-62 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-63 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo 

Lyginamasis variantas

T1-64 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-65 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

1 Priedas

2 Priedas

T1-66 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

4 Priedas

5 Priedas

6 Priedas

7 Priedas

8 Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-67 Dėl projekto „Sporto aikštyno prie Pranciškonų gimnazijos modernizavimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo

T1-68 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ pakeitimo

T1-69 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.