Sausis

T1-1 Dėl 2020 metų kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo

T1-2 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-3 Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo

T1-4 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-5 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.  sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-6 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-7 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-8 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero motyvuoto siūlymo įgyvendinimo

T1-9 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-10 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

T1-11 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-12 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio jam nustatymo“ pakeitimo

T1-13 Dėl Lidijos Šiškienės skyrimo į Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės pareigas

T1-14 Dėl narių delegavimo į Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybos narių atrankos komisiją

T1-15 Dėl Lretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-17 Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žalgirio ir Darbėnų seniūnijose

T1-18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-19 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir turto perdavimo

T1-21 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo“ pakeitimo

T1-22 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-23 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-24 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-25 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

T1-26 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo (patikslintas)

T1-27 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga, nuomos

T1-28 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

T1-29 Dėl Vydūno gatvės pavadinimo suteikimo Kluonalių kaime, Žalgirio seniūnijoje

Priedas

T1-30 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo

T1-31 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui

T1-32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Priedo lyginamasis variantas

T1-33 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

T1-34 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

T1-35 Dėl leidimo paimti 143,11 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą iš akcinės bendrovės Šiaulių banko

T1-36 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo

T1-37 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2020 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas (patikslintas)

T1-38 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

Lyginamasis variantas (patikslintas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-39 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.