Gruodis

 T1-335 Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-336 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo

 T1-337 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 T1-338 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise 

 T1-339 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

 T1-340 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

 T1-341 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 T1-342 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-343 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

 T1-344 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo

 T1-345 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 T1-346 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-347 Dėl Lidijos Šiškienės skyrimo eiti Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas iki kol konkurso tvarka bus išrinktas ir teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

 T1-348 Dėl apdovanojimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu

 T1-349 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Aiškinamasis raštas

 T1-350 Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų lovadienio kainos nustatymo

 T1-351 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

 T1-352 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo

 T1-353 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-354 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-355 Dėl valstybės nematerialiojo, ilgalaikio  ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo

 T1-356 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

Priedai (patikslinti)

 T1-357 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

1 priedas (lyginamasis variantas)

2 priedas (patikslintas) (lyginamasis variantas (patikslintas))

3 priedas (lyginamasis variantas)

4 priedas (lyginamasis variantas)

5 priedas (lyginamasis variantas)

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas