Lapkritis

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ 

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

24 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ 

Priedai

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo už 2018 metus“

Priedas

24 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

23 1 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

24 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis““

22 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai  ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“

24 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

22 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl Paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T2-274 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“

Priedas

21 1 1

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

19 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

21 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos“

19 0 0

2019 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl Aušros gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Rūdaičių kaime“

Priedas

23 0 0

 

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.