Lapkritis

 T1-314 Dėl Aušros gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos rajono Kretingos seniūnijos Rūdaičių kaime

Priedas

 T1-315 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T2-274 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

 T1-316 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

 T1-317 Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos (patikslintas)

 T1-318 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-319 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

 T1-320 Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos

 T1-321 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo už 2018 metus

Priedas

 T1-322 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

 T1-323 Dėl lėšų skyrimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

 T1-324 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo

 T1-325 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 T1-326 Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Priedas

 T1-327 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

 T1-328 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

 T1-329 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-330 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

 T1-331 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 T1-332 Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai  ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-333 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 T1-334 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas