Rugsėjis

 T1-248 Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai 

T1-249 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2019 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-251 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Priedas

T1-252 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“ pripažinimo netekusiu galios (patikslintas)

T1-253 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-86 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Arnui Juškiui“ pripažinimo netekusiu galios (patikslintas)

T1-254 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“ pripažinimo netekusiu galios (patikslintas)

  T1-255 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“ pripažinimo netekusiu galios (patikslintas)

T1-256 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

  T1-257 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

T1-258 Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms

T1-259 Dėl Kretingos seniūnijos Kurmaičių ir Pajuodupių kaimų Miško gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

1 priedas

2 priedas

T1-260 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo 

T1-262 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-263 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

T1-264 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

T1-265 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-72 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo įgyvendinti savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas bei kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų punktų pripažinimo netekusiu galios“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Lyginamasis variantas

T1-266 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

T1-267 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-268 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Priedas

T1-269 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-270 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-271 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

T1-272 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

T1-273 Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo 

T1-274 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-275 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-276 Dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti

T1-277 Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo 

T1-278 Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo

T1-279 Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo

T1-280 Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo

T1-281 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-282 Dėl leidimo parduoti turtą

T1-283 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

T1-284 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-285 Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui „Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas“

T1-286 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas (patikslintas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-287 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-288 Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo

T1-289 Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo

T1-290 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

T1-291 Dėl darbo sutarties su Asta Burbiene nutraukimo

T1-292 Dėl Renatos Bumblienės skyrimo eiti Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas

T1-293 Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos muziejui

T1-294 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas