Rugpjūtis

2019 m. rugpjūčio 1 d. posėdis

 2019 m. rugpjūčio 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

23 0 0

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdis 

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl Aušros Zebitienės skyrimo į Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pareigas“ 

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

 Priedas

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui“

 Priedas

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl projekto „Asfalto dangos įrengimas Naujųjų Gintarų gatvėje, Kartenos miestelyje“ įgyvendinimo“

20 0 1

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl butų pardavimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ nuostatų keitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Dienos veiklos centro meno dirbinių kainos nustatymo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“

21 0 1

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 Priedas

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2019 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl kandidatūros teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“

20 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

20 0 1

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Etninės kultūros plėtros kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms“

 Priedas

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

20 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos“

20 0 2

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-414 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl negyvenamųjų patalpų Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

21 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl negyvenamųjų patalpų Minijos g. 26, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos rajono savivaldybėje, nuomos“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo“

20 0 0

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

 

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.