Rugpjūtis

 

2019 m. rugpjūčio 1 d. tarybos posėdžiui

 

 T1-207 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 


 

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos posėdžiui

 

T1-208 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo

T1-209 Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo

T1-210 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T1-211 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-212 Dėl Dienos veiklos centro meno dirbinių kainos nustatymo

T1-213 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, nustatymo

Priedas

T1-214 Dėl kandidatūros teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“

T1-215 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

T1-216 Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo

T1-217 Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-218 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-219 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2019 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-220 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-221 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-222 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms

Priedas

T1-223 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-224 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

T1-225 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos

T1-226 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl negyvenamųjų patalpų Minijos g. 26, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos rajono savivaldybėje, nuomos“ pakeitimo

T1-227 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-414 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

T1-228 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo

T1-229 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

T1-230 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo

T1-231 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo

T1-232 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-233 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

T1-234 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

T1-235 Dėl butų pardavimo

T1-236 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Lyginamasis variantas

T1-237 Dėl Aušros Zebitienės skyrimo į Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pareigas

T1-238 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui

Priedas

T1-239 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo

T1-240 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

T1-241 Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-242 Dėl projekto „Asfalto dangos įrengimas Naujųjų Gintarų gatvėje, Kartenos miestelyje“ įgyvendinimo

T1-243 Dėl Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ nuostatų keitimo

T1-244 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-245 Dėl negyvenamųjų patalpų Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

T1-246 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-247 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.