Birželis

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl darbo sutarties su Vida Simaitiene nutraukimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Raimundos Viskontienės skyrimo į Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktorės pareigas“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 m. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų skyrimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijai“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl pritarimo projektui „WIFI4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“ keitimo“

 Priedas

21 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo“

 Priedas

22 2 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“

19 1 4

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 1

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos seniūnijos Kvecių kaimo Paparčio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje“

 Priedas

23 0 0

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.