Gegužė

 

2019 m. gegužės 15 d. tarybos posėdžiui

 

 T1-140 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

 T1-141 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

 T1-142 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

 T1-143 Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo

 T1-144 Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo

 T1-145 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 


 

2019 m. gegužės 30 d. tarybos posėdžiui

 

 T1-146 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 T1-147 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-148 Dėl pritarimo susitarimui

 T1-149 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

 T1-150 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

 T1-151 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

 T1-152 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo

 T1-153 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo

 T1-154 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo

 T1-155 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

 T1-156 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 Priedas

 T1-157 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-204 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 T1-158 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2019 m.

 T1-159 Dėl valstybės materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo

 T1-160 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-161 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

 T1-162 Dėl įgaliojimų suteikimo

 T1-163 Dėl atstovo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą skyrimo

 T1-164 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-165 Dėl atstovų į Kretingos rajono kultūros centro tarybą skyrimo

 T1-166 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo

 T1-167 Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvių pavadinimų suteikimo Kretingos seniūnijoje

 Priedai

 T1-168 Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

 Priedas

 T1-169 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 T1-170 Dėl buto pardavimo

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-171 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 T1-172 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-173 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo

 Priedas

 T1-174 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.