Balandis

 

2019 m. balandžio 11 d. tarybos posėdžiui

 

 T1-101 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas

 T1-102 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio jam nustatymo

 T1-103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo

 T1-104 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir pavedimo eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai

 T1-105 Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 


 

2019 m. balandžio 18 d. tarybos posėdžiui

 

 T1-106 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

 T1-107 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 


 

2019 m. balandžio 25 d. tarybos posėdžiui

 

 T1-108 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo

 T1-109 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo

 T1-110 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejui“ pakeitimo

 T1-111 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2018 metų veiklos ataskaitos

 Priedas

 T1-112 Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2018 metų veiklos ataskaitos

 Priedas

 T1-113 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-114 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas

 T1-115 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-116 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2018 metų veiklos ataskaitos

 Priedas

 T1-117 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-118 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

 Priedas

 T1-119 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-120 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitos

 Priedas

 T1-121 Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2018 metų veiklos ataskaitos

 Priedas

 T1-122 Dėl savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo

 T1-123 Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos sudarymo

 T1-124 Dėl darbo sutarties nutraukimo

 T1-125 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-126 Dėl pritarimo susitarimui

 T1-127 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Tr. T2-276 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2016–2019 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

 T1-128 Dėl komisijos sudarymo

 T1-129 Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo

 T1-130 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 T1-131 Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti

 T1-132 Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo

 T1-133 Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo

 T1-134 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

 Priedo lyginamasis variantas

 T1-135 Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo

 T1-136 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 T1-137 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

 T1-138 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo

 T1-139 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.