Pateikusiems paraiškas daugiabučių atnaujinimui – geros žinios

Pagal energinio efektyvumo didinimo programą, kurią įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, naujame etape Kretingoje ir rajone bus pradėta renovuoti dar šešiolika daugiabučių – tiek paraiškų ir buvo pateikta po ministerijos paskelbto V-ojo kvietimo dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje.

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) Kretingos rajono savivaldybė pateikė šių Kretingos miesto ir rajono daugiabučių namų gyventojų paraiškas, investicijų planus ir kitus namų atnaujinimui reikalingus dokumentus: Kretingoje – Kęstučio g. 20, Melioratorių g. 75, Savanorių g. 24, Rotušės a. 10, Rotušės a. 19, Topolių akl. 4, Kęstučio g. 29, Geležinkelio g. 25, Klaipėdos g. 76, Klaipėdos g. 80, Klaipėdos g. 111, Klaipėdos g. 131, Klaipėdos g. 133A, Vytauto g. 43, Kretingos rajone – Mokyklos g. 11, Baublių k., ir Turgaus a. 5, Salantų mieste.

Visiems šiems daugiabučiams namams Savivaldybės administracija savo lėšomis parengė investicijų projektus ir energinio naudingumo sertifikatus, gavo gyventojų pritarimus.

Pateiktas paraiškas įvertinusi BETA į einamaisiais metais finansuojamų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą įtraukė visus šešiolika minėtų daugiabučių.

Artimiausiu metu SĮ „Kretingos komunalininkas“, energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius, pradės minėtų daugiabučių renovacijos finansuotojo pasirinkimo procedūras, po jų – bus pasirašomos valstybės paramos teikimo sutartys.

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, nuo 2014 metų Kretingoje ir rajone atnaujinta dvidešimt daugiabučių, šiuo metu renovuojami šeši namai. Dar dvylika daugiabučių, kurie buvo atrinkti IV-ajame modernizavimo programos etape, bus pradėti renovuoti taip pat šiais metais.

 

Informacinių technologijų skyrius