Kovas

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl pritarimo 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

 Priedas

 Priedo priedas

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2–259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų tvirtinimo“

 Priedas

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui“

 Priedas

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

24 0 1

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitai“

 Priedas

21 0 4

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitai“

 1 priedas

 2 priedas

23 1 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas (320 MB)

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“

 Priedas

21 1 2

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl 2018 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl 2018 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl 2018 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl 2018 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl 2018 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ir finansinių ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl biudžetinės įstaigos dienos veiklos centro 2018 metų veiklos ir finansinių ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

23 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

23 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2018 metų ataskaitų“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Arnui Juškiui“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

14 6 5

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

23 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Darbėnų seniūnijoje“

 Priedas

25 0 0

 2019 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje“

 1 priedas

 2 priedas

25 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.